Wifi Open-Mesh

Liên hệ
  • Mã sản phẩm : Tốc độ cao, công suất cao, hoặc chi phí thấp: Bộ định tuyến Open Mesh và vỏ hộp phù hợp với mọi nhu cầu của bạn. So sánh các dòng sản phẩm

Hơn những gì bạn mong đợi

Các dòng sản phẩm

OM2P

OM2P V2

Công suất mạnh

OM2P-HS V2

Tốc độ cao


OM2P

OM5P AN

Tốc độ cao,
Hai băng tầng


OM2P

MR1750

802.11 ac, Hiệu Suất Cao

Tốc độ tối đa 150 Mbps 300 Mbps 150+300 Mbps 450+1300 Mbps
Công suất phát sóng 23 dBm 23 dBm 19 dBm 20 dBm
Antenna 1, gắn ngoài 2, gắn trong 3, gắn trong 6, gắn trong
Băng Tầng 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 + 5 GHz đồng thời 2.4 + 5 GHz .11ac đồng thời
Ưu thế Phủ sóng mạnh Tốc độ cao Tốc độ cao, hai băng tầng Hai băng tần hiệu suất cao
Hộp bảo vệ tương thích Ngoài trời Gắn tường, ốp trần Gắn tường, ốp trần Gắn tường, ốp trần
Bộ xử lý 400 MHz Atheros AR7240 MIPS 24Kc V7.4 520 MHz Atheros AR9341 MIPS 74Kc V4.12 533 MHz Atheros AR9344 MIPS 74K AR9558 (Processor @ 700mhz MIPS74K + 2.4 GHz radio) + AR9580 (5 GHz Radio)
Chuẩn WLAN 802.11 g/n 802.11 b/g/n
Bộ nhớ 64MB DRAM 128MB DRAM
Tự động cấu hình
Định tuyến mesh tự động
Phần cứng giám sát CPU
Quản lý điện toán đám mây
Ứng dụng giám sát trên iOS/Android
Phát 2 sóng SSID
Cổng mạng 2 (1 WAN và 1 LAN) 1 Gigabit, 1 100 Mbps 1 Gigabit
Cấp nguồn qua dây mạng (PoE) 12-24v Passive (non-802.3af) 12-24v Passive (non-802.3af) and standard 802.3af 12-24v Passive (non-802.3af) and standard 802.3af Standard 802.3af
Nguồn adaptor 12V-20V, 1A 48V, 1A
Đèn LED Nguồn, Ethernet (2), WiFi Nguồn, WiFi 2.4G, WiFi 5G, Ethernet
Nhiệt độ hoạt động 0-50 C
Kích thước 3.75" x 2.75" x 1" 6.38" x 1.5" x 1"
Chứng chỉ FCC, IC, CE, CTick

Hơn những gì bạn mong đợi

Các dòng sản phẩm

OM2P

OM2P V2

Công suất mạnh

OM2P-HS V2

Tốc độ cao


OM2P

OM5P AN

Tốc độ cao,
Hai băng tầng


OM2P

MR1750

802.11 ac, Hiệu Suất Cao

Tốc độ tối đa 150 Mbps 300 Mbps 150+300 Mbps 450+1300 Mbps
Công suất phát sóng 23 dBm 23 dBm 19 dBm 20 dBm
Antenna 1, gắn ngoài 2, gắn trong 3, gắn trong 6, gắn trong
Băng Tầng 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 + 5 GHz đồng thời 2.4 + 5 GHz .11ac đồng thời
Ưu thế Phủ sóng mạnh Tốc độ cao Tốc độ cao, hai băng tầng Hai băng tần hiệu suất cao
Hộp bảo vệ tương thích Ngoài trời Gắn tường, ốp trần Gắn tường, ốp trần Gắn tường, ốp trần
Bộ xử lý 400 MHz Atheros AR7240 MIPS 24Kc V7.4 520 MHz Atheros AR9341 MIPS 74Kc V4.12 533 MHz Atheros AR9344 MIPS 74K AR9558 (Processor @ 700mhz MIPS74K + 2.4 GHz radio) + AR9580 (5 GHz Radio)
Chuẩn WLAN 802.11 g/n 802.11 b/g/n
Bộ nhớ 64MB DRAM 128MB DRAM
Tự động cấu hình
Định tuyến mesh tự động
Phần cứng giám sát CPU
Quản lý điện toán đám mây
Ứng dụng giám sát trên iOS/Android
Phát 2 sóng SSID
Cổng mạng 2 (1 WAN và 1 LAN) 1 Gigabit, 1 100 Mbps 1 Gigabit
Cấp nguồn qua dây mạng (PoE) 12-24v Passive (non-802.3af) 12-24v Passive (non-802.3af) and standard 802.3af 12-24v Passive (non-802.3af) and standard 802.3af Standard 802.3af
Nguồn adaptor 12V-20V, 1A 48V, 1A
Đèn LED Nguồn, Ethernet (2), WiFi Nguồn, WiFi 2.4G, WiFi 5G, Ethernet
Nhiệt độ hoạt động 0-50 C
Kích thước 3.75" x 2.75" x 1" 6.38" x 1.5" x 1"
Chứng chỉ FCC, IC, CE, CTick

Sản phẩm khác